El CENTRE MÈDIC HOSTAFRANCS està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD i que pot consultar clicant aquí.

De comformitat amb allò disposat en la mencionada llei, el CENTRE MÈDIC HOSTAFRANCS informa a tots els usuaris de la pàgina web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer per al seu tractament. Els usuaris, mitjançant el marcatge d’una casella, accepten expressament, de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del CENTRE MÈDIC HOSTAFRANCS per realitzar les següents activitats:

– La incorporació de les seves dades de caràcter personal a l’agenda de contactes del CENTRE MÈDIC HOSTAFRANCS
– La resolució de qualsevol consulta relativa a l’activitat del CENTRE MÈDIC HOSTAFRANCS
– La sol·licitud d’informació per part del CENTRE MÈDIC HOSTAFRANCS
– La petició de cita per consulta en el CENTRE MÉDICO HOSTAFRANCS
– L’enviament d’informació i publicitat sobre productes i serveis oferts pel CENTRE MÈDIC HOSTAFRANCS