POLÍTICA DE PRIVACITAT

En CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Clàusula obtenció de consentiment en recaptar dades de pacients

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL
Finalitat: Assistència mèdica i gestió administrativa
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració tributària; Entitats bancàries; Laboratoris; Mútues.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL.

B59527705.

BEJAR, 63-65 LOCAL – 08014 – BARCELONA.

934313932.

info@centromedicohostafrancs.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
JORDI PEREZ AVELLANA
Béjar, 63 Local
info@centromedicohostafrancs.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de les dades es recullen amb la finalitat de realitzar tractaments mèdics, la gestió administrativa per a tramitacions amb mútues i facturació dels serveis sanitaris prestats, així com enviar-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionats.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació centro/pacient, i si escau, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: Carta alta pacients

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració tributària, amb la finalitat de Gestió d’obligacions tributàries
Entitats bancàries, amb la finalitat de Gestió financera
Laboratoris, amb la finalitat de Realització de diagnòstics i anàlisis
Mútues, amb la finalitat de Per a tractaments mèdics que requereixin autorització

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives.
Adreces postals i electròniques.
Es tracten les següents categories de dades especials: Ideologia, Afiliació sindical, Religió, Creences, Origen racial, Salut, Vida sexual, Característiques personals,  Acadèmics i professionals, Circumstàncies socials, Detalls d’ocupació, Econòmics, financers i de Segurs

Clàusula per a recaptar dades de treballadors

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL
Finalitat: Gestionar la relació laboral
Legitimació: Execució d’un contracte.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL.

B59527705.

BEJAR, 63-65 LOCAL – 08014 – BARCELONA.

934313932.

info@centromedicohostafrancs.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
JORDI PEREZ AVELLANA
Béjar, 63 Local
info@centromedicohostafrancs.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’elaborar el contracte de treball, nòmines i assegurances socials, així com realitzar la prevenció de riscos laborals i la vigilància de la salut.

No es prendran decisions automatitzades.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Manteniment de la relació laboral

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives.
Informació comercial.
Dades econòmiques.
Es tracten les següents categories de dades especials: salut

Clàusules de resposta a Curriculum vitae

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL
Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL.

B59527705.

BEJAR, 63-65 LOCAL – 08014 – BARCELONA.

934313932.

info@centromedicohostafrancs.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
JORDI PEREZ AVELLANA
Béjar, 63 Local
info@centromedicohostafrancs.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar els processos de selecció de personal

No es prendran decisions automatitzades.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Dos anys

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Consentiment de l’interessat: Participar en els processos de selecció de personal

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives.
Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de contacte

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL
Finalitat: Gestió d’agenda
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Estan previstes transferències a tercers països.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a info@centromedicohostafrancs.com o Béjar, 63 Local.
Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL.

B59527705.

BEJAR, 63-65 LOCAL – 08014 – BARCELONA.

934313932.

info@centromedicohostafrancs.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
JORDI PEREZ AVELLANA
Béjar, 63 Local
info@centromedicohostafrancs.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Contactar amb la persona per a facilitar la programació de visites amb el centre No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: Gestió de les dades de contacte dels interessats per a enviar-los comunicacions del seu interès o contactar amb ells per a agendar visites

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

En la pàgina web en el xat tawk to en www.centromedicohostafrancs.com . La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/ 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@centromedicohostafrancs.com o Béjar, 63 Local.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en CENTRE MEDICO HOSTAFRANCS SL procedeixen de: El propi interessat.