En el Centre Mèdic Hostafrancs comptem amb un Servei d’Angiologia i Cirugia Vascular per al diagnòstic i el tractament de les diferents malalties del sistema circulatori. També oferim revisions vasculars per detectar possibles factors de risc, ja que el diagnòstic precoç pot evitar o endarrerir la progressió de la malaltia.

Les patologies poden afectar a nivell arterial, venós o limfàtic. Les principals complicacions que poden produir-se a nivell circulatori són:  

  • Varius. Les varius són venes dilatades que s’eleven a la superfície de la pell. Solen ser de color morat o blau fosc i poden semblar torçades o estar abultades. Normalment apareixen a les cames. Hi ha molts tipus de varius, des de les grans varius que poden provocar serioses complicacions, fins a les més petites que únicament poden causar una preocupació estètica.  
  • Malformacions arteriovenoses. Les malformacions arteriovenoses són defectes en el sistema vascular per la falta de capilars, els vasos sanguinis que connecten les artèries i les venes. Aquestes malformacions solen tenir lloc en el cervell o la mèdula espinal i ja són presents en el moment de néixer. No es una patologia comú, però pot ser molt greu si es produeix la ruptura d’alguna d’aquestes malformacions. 
  • Malaltia cerebrovascular. També coneguda com ictus, accident cerebrovascular o vessament cerebral, la malalita cerebrovascular engloba el dany transitori o permanent d’una o més zones del sistema nerviós central com a conseqüència d’un error en la irrigació del cervell. Existeixen factors de risc que poden tractar-se per reduir les possibilitats de patir un ictus.
  • Malaltia arterial perifèrica. La malaltia arterial perifèrica és conseqüència de l’arterioesclorosis, és a dir, de l’acumulació de greix i colesterol a les artèries. Aquesta arteriosclorosis provoca que les arteries s’estrenyin o s’obstrueixin, dificultant el flux de sang. La malaltia arterial perifèrica pot causar la mort dels teixits, un infart o un vessament. Un canvi en l’estil de vida i el tractament adequat poden detenir aquesta obstrucció de les arteries
  • Limfedema. L’excès de líquid limfàtic en els teixits pot provocar una inflamació coneguda com a limfedema. Aquesta acumulació de líquid pot estar provocada per diferents causes. El diagnòstic precoç pot evitar l’empitjorament del limfedema.