Entre d’altres podràs realitzar radiografies, mamografies i ortopantomografia.

En què consisteix la radiografia o els raigs X?

És una forma de radiació, com ara la llum o les ones de ràdio, aquesta radiació travessa la majoria dels objectes. Aquesta radiació enfocada cap a una part concreta del cos, la travessa i elabora una imatge digital que es guarda electrònicament.

Com es fa?

El professional indicarà al pacient a col·locar-se en la posició més adequada per poder visualitzar la zona a explorar. Ja en la posició correcta, estirat en una llitera o de peu, s’obtindrà la imatge.

El tècnic repetirà el procediment tantes vegades com el metge ho demani. En acabar la prova, li sol·licitaran al pacient esperar fins que puguin comprovar que la qualitat de les imatges sigui l’adequada.

Quines molèsties pot ocasionar una radiografia?

Una radiografia generalment no provoca cap tipus de dolor. Hi ha proves que inclou algun tipus de contrast que pot ser molest, però no dolorós (ènema, sonda o punxada etc.).

Existeixen riscos vinculats a la prova?

En les proves es fan servir la dosi mínima necessària per obtenir les imatges. La radiografia podria ser perillós per a les persones embarassades pel risc del desenvolupament del fetus. Per això si pensa o sospita que està o pot estar embarassada, si us plau, abstenir-se de realitzar la prova.

Possibles proves de radiografia i raigs X en el Centre Mèdic Hostafrancs

 Abdomen

  • Cara i coll
  • Crani
  • Columna
  • Cor
  • Diagnòstic intervencionista
  • Ossos, articulacions i músculs
  • Mama
  • Pelvis femenina i masculina
  • Tòrax

El servei de radiografia (raigs x) o també denominat diagnòstic per la imatge es dona en col·laboració amb el re nombrat Grup Manchón.