El psiquiatre s’ocupa de l’avaluació, diagnòstic, tractament i rehabilitació de persones que pateixen de desordres o trastorns del pensament i de les funcions cognitives, de la conducta o el comportament, dels afectes o l’ànim i d’alteracions psicosomàtiques.

El metge especialitzat en psiquiatria s’ocupa de la comprensió i del tractament dels trastorns psíquics, és a dir de la ment. El psiquiatre adopta un model mèdic per afrontar els trastorns mentals, però també considera tant els factors biològics, com psicològics, soci / culturals i antropològics.

Els tractaments psiquiàtrics solen ser de dos tipus: biològics i psicoterapèutics.

Els biològics són aquells que actuen en el cervell del pacient, a nivell bioquímic, com és el cas dels medicaments i la teràpia electro convulsiva.

Els psicoterapèutics són aquells que es valen de tècniques com la psicoteràpia per millorar la condició del pacient.

Especialistes