Tractaments del Servei d’Otorinolaringologia

  • Oïda: Estudi d’audició en adults i nens (audiometria), estudi del vertigen, extracció de taps de cera, otitis, otomicosi, marejos, traumatismes i mal d’orella.
  • Faringe i laringe: Amigdalitis, faringitis, afonia i nòduls i pòlips a les cordes vocals, amigdalectomia.
  • Nas: Rinitis, sinusitis, al·lèrgies, obstrucció respiratòria nasal, picors, esternuts, pòlips, pèrdua d’olfacte, cirurgia de cornets, de correcció de l’envà nasal i rinoplàsties.
  • Ronc: roncopatia i cirurgia del ronc.