El Centre Mèdic Hostafrancs compta amb un Servei de Logopèdia que abasta l’estudi, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació humana, manifestats a través de patologies i alteracions en la parla, la veu, el llenguatge (parlat o escrit , tant en comprensió com en expressió), l’audició i les funcions facials, en nens i adults.

Els logopedes utilitzen tècniques educatives i rehabilitadores per donar respostes individualitzades als problemes manifestats. A més, el logopeda avalua possibles dislèxies, discalculies (dificultats per a la comprensió dels conceptes bàsics matemàtics i el càlcul) o disgrafies (escriptura incorrecta sense causa neurològica o intel·lectual que ho justifiqui). En molts casos, certes dificultats escolars com la manca de comprensió lectora estan relacionada amb algun d’aquests factors esmentats.

Les malalties tractades per logopedes són: Afàsia, Apràxia, Deficiència articulatòria, Deglució atípica, Depressió en l’adolescència, Disàrtria, Disfèmia, Disfonia, Disfonia espasmòdica, Dislàlia, Dislèxia, dispraxia, Edema de Reinke, El tartamudeig i els nens, Falta de fluïdesa en el llenguatge, Lesió maxil·lofacial, Mutisme selectiu, Nòduls a les cordes vocals, Paràlisi de les cordes vocals, Pèrdua auditiva relacionada amb l’edat, Pèrdua de l’audició a causa de la feina, Pòlips a les cordes vocals, Quists en les cordes vocals, rotacisme, Síndrome de 5p menys, Síndrome de Heller, Síndrome de Martin-Bell, Síndrome de Rett, Síndrome de Rubinstein, Síndrome de Rubinstein-Taybi, Síndrome de supressió del cromosoma 5p, Síndrome del cromosoma X fràgil, síndrome del marcador X, Síndrome del miol del gat, síndrome Duplicació MECP2, Tartamudesa, Trastorn del desenvolupament de la lectura, Trastorn del llenguatge expressiu, Trastorn dissociatiu d i la infància, Trastorn específic del llenguatge, Trastorn fonològic, Trastorn mixt del llenguatge receptiu i expressiu, Trastorns de la muda vocal, Trastorns de la veu, Trastorns de l’Equilibri, Trastorns de la parla, Trastorns del llenguatge, Vergetures a les cordes vocals etc.

Especialistes