Tots aquests òrgans constitueixen l’aparell digestiu, la missió primordial consisteix a promoure la progressió ordenada de l’aliment, la digestió i l’absorció del mateix.

L’especialista en digestologia també és l’especialista que s’ocupa de la prevenció i la detecció precoç de qualsevol patologia, molt especialment en el cas del càncer colorectal.

Una malaltia digestiva és qualsevol problema de salut que succeeix en l’aparell digestiu. Alguns problemes abasten intolerància a la lactosa, síndrome de l’intestí irritable i càncer etc.

Altres malalties digestives comprenen:

  • Càlculs biliars, colecistitis i colangitis
  • Problemes rectals, com fissura anal, hemorroides, proctitis i el prolapse rectal
  • Problemes de l’esòfag, com estenosi (o estrenyiment) i acalàsia
  • Problemes hepàtics, com hepatitis B, hepatitis C, cirrosi, insuficiència hepàtica i hepatitis alcohòlica i autoimmunitària
  • Pancreatitis i pseudo quist pancreàtic
  • Problemes intestinals, com pòlips i càncer, infeccions, celiaquia, malaltia de Crohn, colitis ulcerativa, diverticulosi, malabsorció, síndrome de l’intestí curt i isquèmia intestinal
  • Malaltia del reflux gastroesofàgic (MRGE), malaltia d’úlcera pèptica i hèrnia de hiat