També té com a objectiu incidir en la prevenció d’aquestes malalties i el control cardiològic en persones sanes i amb factor de risc d’hipertensió, colesterol o sucre.

Algunes patologies que tracta el cardiòleg: dislipèmia, embòlia pulmonar, fibril·lació auricular, hipertensió arterial, infart agut al miocardi, insuficiència cardíaca, síncope i valvulopaties.

Proves diagnòstiques

Electrocardiograma (ECG/EKG)

És una prova senzilla on s’observa l’activitat elèctrica del cor, és a dir l’activitat que es produeix en cada batec cardíac. L’activitat elèctrica del pacient es registra des de la superfície corporal del mateix i es mostra normalment en un paper mitjançant una representació gràfica o traçat. Observant el resultat es pot veure diferents ones que representen els estímuls elèctrics dels ventricles o les aurícules.

  • Ecocardiografia
  • A.P.A Holter de tensió arterial
  • Holter electrogràfic
  • Proves de esforç

 

Prueba de esfuerzo