Específicament això inclou l’anatomia dels vasos sanguinis (les artèries, venes i capil·lars) i limfàtics. També oferim revisions vasculars per detectar possibles factors de risc, ja que un diagnòstic precoç pot evitar o retardar la progressió de la malaltia.

El Servei de Cirurgia Vascular i Angiologia del Centre Mèdic Hostafrancs ofereix totes les tècniques científicament provades que es realitzen a Espanya, en conclusió:

Diagnòstiques: Ecografia Doppler Color i Doppler continu.

Terapèutiques: Escleroteràpia, Cirurgia Clàssica i Cirurgia Endovascular.

Les patologies d’origen circulatori poden afectar a nivell arterial, venós o també limfàtic. En resum, les principals complicacions que poden produir-se a nivell circulatori són:

  • Varius
  • Malformacions arteriovenoses
  • Malaltia cerebrovascular (ictus)
  • Malaltia arterial perifèrica
  • Limfedema

50%- de la població està afectada

En resum, les varius afecten 1 de cada 2 persones de més de 50 anys. No obstant, son més comunes en dones que en homes.

20%- ignora que pateixen la malaltia

Actualment la Malaltia Arterial Perifèrica (EAP) afecta el 5% de la població entre 50 i 70 anys i de fet té una prevalença superior al 10% en les persones majors de 70 anys. No obstant això, el 20% dels pacients ignoren que pateixen aquesta malaltia.